Leasing

Få effektiv finansiering med på vejen...

Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt, at vi får sat den rigtige finansiering sammen.

Har I brug for sparring, inden I investerer, så træk på os. Det giver jer mulighed for at få vurderet investeringen, inden I handler. En service, ikke alle kan tilbyde – men det giver jer tryghed i valget.


Investeringer på kort og lang sigt

Hos Steen Andersen Biler vil vi gerne have et grundigt kendskab til vores kunders langsigtede strategi. Det er grundlaget for vores rådgivning. Og kun på den måde kan vi være på forkant med udviklingen og give den mest kvalificerede rådgivning.
Det er også vigtigt, at vi får skitseret virksomhedens mere kortsigtede planer for investeringer. Så kan vi aftale køreplanen og finansieringsrammen – og alting er på plads, når I skal bruge pengene.


Leasing eller lån?

Uanset om I leaser eller låner, forhandler I selv købet af materiellet på plads med leverandøren.

Ved leasing ejer vi materiellet og leaser det videre til jer. Derved sparer I udlæg til moms ved investeringen. En leasingaftale er også lidt billigere at oprette end et traditionelt lån.

Låner I på traditionel vis, ejer I materiellet og kan afskrive på investeringen. Vi finansierer typisk via en købekontrakt. 

 I kan også vælge, om finansieringen skal være med fast eller variabel ydelse. Den faste ydelse giver større budgetsikkerhed fra start til slut. Den variable ydelse er ofte lidt billigere her og nu.

Det er jeres valg. Er I i tvivl, hjælper vi med aktuelle råd.

Værd at vide om leasing

 • I har fuld brugsret over materiellet
 • Mulighed for 100% finansiering og dermed ingen kapitalbinding. Det styrker virksomhedens likviditet til vækst
 • Leasingydelsen er en fradragsberettiget driftsudgift
 • Intet momsudlæg
 • Mulighed for at skifte materiellet ud
 • Leasingaftalen er i princippet uopsigelig
 • Ingen tinglysningsafgifter
 • Mulighed for attraktiv forsikring gennem os
 • Beregning af indfrielse før tid sker til tilbagediskonteret værdi – dog ikke ved udskiftning eller ved ny aftale

Værd at vide om købekontrakt

 • I ejer materiellet
 • I afskriver materiellet i jeres regnskab
 • I kan altid indfri købekontrakten
 • Ingen tinglysning og dermed sparet stempelafgift – undtagen transportmateriel
 • Mulighed for attraktiv forsikring gennem os
 • I får frigjort likviditet til fortsat udvikling af virksomheden
 • I skal selv afregne moms ved købet
 • Købekontrakten skal være underskrevet inden levering
 • Sælger inddrages i kontraktens vilkår
 • Virksomhedspant hos sælger kan spærre for finansiering via købekontrakt

Hvordan ønsker I at lease?

Ved leasing står vi for at finansiere materiellets købspris inkl. moms. Som leasingtager betaler I typisk en ekstraordinær ydelse mellem 0 og 20%.
I har som leasingtager fuld brugsret til materiellet og fuld fradragsret for leasingafgiften. Ejendomsretten er vores. I betaler en månedlig ydelse for brugsretten.

Der er to forskellige former for leasing:

Finansiel leasing

Ved finansiel leasing har I som leasingtager risikoen og ansvaret for det leasede materiel – eksempelvis i forbindelse med vedligeholdelse og restværdi.

Når kontrakten udløber, kan I som hovedregel vælge at forlænge aftalen eller anvise en køber til udstyret.

Operationel leasing

Ved operationel leasing er der tale om gængse lejeaftaler. Vedligeholdelse, service og forsikring er typisk omfattet af leasingydelsen.
Ved leasingaftalens udløb leverer I det leasede tilbage til os eller til leverandøren af materiellet.